woensdag 20 februari 2013

Gerard Boter spreekt in de Eerste Kamer over Plato's Politeia


Alfred Whitehead heeft de veel geciteerde uitspraak op zijn naam staan dat de hele Westerse filosofie niet meer is dan een serie voetnoten bij Plato. In werkelijkheid is deze op het oog wat gewaagde stelling misschien nog wel te bescheiden, zoals uit het volgende zal blijken. De Erasmusuniversiteit organiseert ieder jaar in januari een studiemiddag voor beleidsmedewerkers en bestuurders van ministeries. Elk jaar heeft deze middag een eigen thema. Specialisten houden korte voordrachten en daarna is er een groepsdiscussie met een panel deskundigen. De organisatoren hebben de gewoonte aan het einde van de middag iemand van een heel ander vak zijn visie te laten geven op het thema, maar dan vanuit zijn eigen specifieke vakgebied.
Dit jaar was het thema “bedrijfsvoering en innovatie”. De organisatoren hadden bedacht dat de oude Grieken daar ook wel iets aan gedaan moesten hebben: hoe bouw je anders een Trojaans paard, om maar iets te noemen? Toen ik verzoek kreeg iets over dit thema te vertellen, hoefde ik niet lang na te denken: Plato’s Politeia leek me daarvoor bij uitstek geschikt. Het kost weinig moeite om vanuit dit meesterwerk allerlei verbanden te leggen met de praktijk van vandaag de dag. Zo kon ik de aanwezigen laten zien dat er weinig nieuws onder de zon is: ook de moderne economie en bedrijfsvoering bestaat uit een serie voetnoten bij Plato.


Gerard Boter


Geen opmerkingen:

Een reactie posten