zaterdag 31 maart 2012

24 april promotie Johannes Bilbija

24 april a.s. om 13.45 uur zal Johannes Bilbija, promovendus bij de afdeling Oudheid, in de aula van de VU zijn proefschrift verdedigen.  Dit proefschrift is getiteld ‘The Dream in Antiquity: Aspects and Analyses’.  U bent van harte uitgenodigd voor deze promotie. Meer informatie over het onderzoek van Johannes staat  hieronder en vindt u hier.

Dromen in de oudheid
Belangstelling voor dromen is van alle tijden. Dat blijkt wel uit het feit dat er in het derde millennium voor Christus al over dromen werd geschreven en dat er anno 2012 een proefschrift aan is gewijd. Johannes Bilbija deed vijf jaar onderzoek naar de droom in het oude Nabije Oosten en de Grieks-Romeinse wereld. Het aan dromen gerelateerde bronnenmateriaal uit deze culturen heeft hij bijeengebracht, gerangschikt, onderzocht en intercultureel vergeleken. In zijn bespreking van dit materiaal gaat hij dieper in op uiteenlopende kwesties, bijvoorbeeld op de vraag waarom we geen duidelijke gevallen van incubatie (het slapen in een heiligdom om een droom te krijgen) tegenkomen in het Oude Testament, of de vraag naar de ontologische status van goden in dromen in de optiek van de tweede-eeuwse droomuitlegger Artemidorus van Daldis. Naast het maken van dit soort deelstudies heeft hij een hoofdstuk gewijd aan het intra- en intercultureel vergelijken van een selectie van droomgerelateerde opvattingen en praktijken. Door te kijken naar ontwikkelingen binnen culturen op dit gebied, en naar interculturele overeenkomsten en verschillen, heeft hij van elke cultuur de meest kenmerkende eigenschappen ten aanzien van dromen kunnen distilleren. Hiermee is een basis gelegd voor verder onderzoek op het gebied van de antieke oneirologie (de studie naar dromen).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten