woensdag 19 september 2012

2 november ACASA Onderwijsdag

Vanuit ACASA worden verschillende vo-wo-activiteiten georganiseerd, zoals de succesvolle Zomerschool Klassieken. Een nieuw initiatief op dit terrein is de jaarlijks terugkerende ACASA Onderwijsdag. Op 2 november 2012 zal de eerste ACASA Onderwijsdag plaatsvinden, een bijeenkomst voor docenten en bestuurders uit voortgezet en universitair onderwijs op het gebied van de klassieke oudheid. U bent hier van harte voor uitgenodigd.
De ACASA Onderwijsdag dient om de aansluiting tussen voortgezet onderwijs en wetenschappelijk onderwijs te bevorderen. Vanaf april 2013 zal op de ACASA Onderwijsdag elk jaar de Athenaprijs worden toegekend aan het beste vwo profielwerkstuk op het gebied van de klassieke oudheid. De prijs zal tijdens de Onderwijsdag van 2 november worden geïntroduceerd. Deze eerste Onderwijsdag biedt vooral gelegenheid tot het uitwisselen van ervaringen en ideeën over de combinatie van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in de Griekse en Latijnse talen en culturen.
Het programma van 2 november is als volgt:
13.30:   Inloop met koffie en thee
            Locatie:
PC Hoofthuis, zaal 1.04 (eerste verdieping).

14.00:   Welkom door prof. dr. G.J. Boter (ACASA) en aankondiging van de Athenaprijs
14.15:   ‘Wetenschappers voor de klas’, presentaties over wetenschappelijk onderzoek naast een baan in het voortgezet onderwijs
14.45:   Pauze en Profielwerkstuksuggesties door studenten
15.15:  Keuze uit de volgende workshops:  
        
                     I.        Gastdocenten uit het voortgezet onderwijs in het wetenschappelijk onderwijs, een verkenning
Door: prof.dr. G.J. Boter en dr. D. Rijser
                    II.        Introductie en toelichting op lesmateriaal gericht op geïntegreerd grammaticaonderwijs Nederlands-Latijn
Door: dr. L.W. van Gils
                  III.        Introductie en toelichting op lesmateriaal gericht op tekstanalyse
Door: dr. S.M. Adema
                   IV.        Kansen voor samenwerking tussen vo en wo bij de begeleiding van (nog) onbevoegde docenten, een discussie.
16.15:   Onderwijs in de Oudheid, lezing en discussie door dr. P. Gerbrandy.
17.00:   Borrel

We hopen u te mogen verwelkomen op vrijdag 2 november bij de ACASA Onderwijsdag.  U kunt zich hier aanmelden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten