donderdag 1 december 2011

Na een Master Eerst de Klas

Na een Masterstudie GLTC kun je ervoor kiezen de lerarenopleiding te gaan doen. Maar dat is niet de enig mogelijke loopbaan voor een classicus. Een baan in het bedrijfsleven is ook mogelijk. Alumnus Bas Pijnappel (in 2011 afgestudeerd) koos ervoor om beide te combineren en volgt nu het programma 'Eerst de Klas'. Hieronder leest u wat dat precies inhoudt.

"Na mijn master Griekse & Latijnse Taal en Cultuur wist ik nog niet goed wat ik wilde gaan doen. Ik heb daarom gesolliciteerd naar het programma Eerst de Klas. Na een aantal selectiedagen ben ik met ongeveer dertig anderen toegelaten tot het programma. In augustus 2011 zijn we officieel als 'derde tranche' gestart.
Het programma Eerst de Klas is een samenwerking van drie partijen: het voortgezet onderwijs, het bedrijfsleven en de universitaire lerarenopleidingen. Het doel is om meer jonge academici voor de klas te krijgen. Daartoe volg je als Eerst de Klasser een druk programma. In het eerste jaar volg je één dag in de week de reguliere lerarenopleiding, drie dagen sta je voor de klas en één dag loop je stage bij één van de deelnemende bedrijven. De eerste helft van het eerste jaar bestaat uit een 'snuffelronde' waarin je als Eerst de Klasser kennis maakt met de bedrijven. Daarna is er keuze uit een aantal projecten waarin Eerst de Klassers de tweede helft van het eerste jaar werkzaam zijn.Het thema van de derde tranche is 'duurzaamheid', dus bedrijven bieden casus aan waarin dat thema centraal staat.
Het tweede jaar bestaat uit vier dagen voor de klas en één dag bij de bedrijven.
Eerst de Klas is een uitdagend programma dat de deelnemer goed in staat stelt om zichzelf te ontwikkelen. Zeker als afgestudeerd student klassieke talen biedt dat veel nieuwe ervaringen en omgevingen, waar je misschien niet eerder mee in aanraking bent gekomen.
Een ander mooi aspect is de deelnemende groep zelf. Mijn collegae zijn scheikundigen en historici, maar ook neerlandici en natuurkundigen. In zo'n heterogene groep krijgen de dagen op de lerarenopleiding en bij de bedrijven altijd interessante wendingen, omdat iedereen de materie vanuit een ander perspectief analyseert."
Meer informatie over Eerst de Klas is hier te vinden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten