maandag 2 mei 2011

Marco van der Schuur wint Romanitas Scriptieprijs 2011

Op vrijdag 28 januari 2011 is tijdens de landelijke Latinistendag voor de twaalfde maal de Romanitasprijs uitgereikt. Deze prijs wordt om het jaar toegekend aan de beste Nederlandse Master-scriptie over een onderwerp uit de Latijnse taal- en letterkunde tot 600 nC. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 1000 euro, door de winnaar te besteden aan zijn onderzoek. Dit bedrag is ter beschikking gesteld door de vijf Nederlandse universiteiten met een opleiding GLTC (samen voor 3/4) en door de Vereniging Classici Nederland (voor 1/4). Daarnaast krijgt de winnaar de gelegenheid om zijn scriptie in bewerkte vorm te publiceren in Lampas, tijdschrift voor classici.
            Over de jaren 2008-2009 en 2009-2010 was een viertal scripties voorgedragen door de hoogleraren Latijn van UvA, VU, RU en UL. De jury bestond ditmaal uit drie buitenlandse leden en een Nederlands lid: prof. dr L. Isebaert (Université Catholique de Louvain), prof. dr F. Heberlein (KU Eichstätt-Ingolstadt), prof. dr W. Verbaal (Universiteit Gent) en prof. dr D. den Hengst (emeritus hoogleraar Latijn UvA). De logistieke ondersteuning is verzorgd door prof. dr Caroline Kroon en dr Mieke Koenen van de Vrije Universiteit Amsterdam.
            De prijs werd toegekend aan Marco van der Schuur (Vrije Universiteit Amsterdam, begeleider dr H.J. van Dam) voor zijn Master-scriptie, getiteld: ‘Sins of the Fathers. Ovid, Seneca and Statius on history, repetition and going on in Argos and Thebes’. Zij behelst een analyse van het thema ‘Thebe’ in een aantal Latijnse dichtwerken, vanuit een algemeen- literatuurwetenschappelijke invalshoek waarin intertekstualiteit en (meta-)poetica een belangrijke rol spelen. Marco van der Schuur is sinds september 2010 werkzaam als aio bij de afdeling GLTC in Groningen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten