maandag 2 mei 2011

Promotie van Josine Schrickx

Op 24 febr. jl. heeft Josine Schrickx haar proefschrift met de titel "Lateinische epistemische Partikeln. Nempe, quippe, scilicet, videlicet und nimirum" met succes aan de VU verdedigd. De promotor was Caroline Kroon. Dit proefschrift behandelt een groep Latijnse woorden die in woordenboeken vaak met ‘natuurlijk’ en ‘namelijk’ worden vertaald. Door bestudering van een groot corpus van Latijnse teksten en vergelijkende onderzoeken met equivalenten in het Engels en Nederlands blijken er tussen deze Latijnse woorden echter grote verschillen te zijn. Zo drukt scilicet uit dat iets vanzelfsprekend is, waardoor het  goed kan worden vergeleken met het Engelse ‘of course’. Videlicet geeft aan dat iets duidelijk of evident is en kan vergeleken worden met het Engelse ‘certainly’. Ook de Latijnse woorden nempe, quippe en nimirum blijken alle een eigen, specifieke functie te vervullen. De resultaten van dit onderzoek helpen weer de moderne equivalenten beter te kunnen omschrijven en wijzen op universele eigenschappen van talen. Bovendien levert dit proefschrift een nuttige bijdrage aan de Thesaurus linguae Latinae, waar Josine Schrickx nu met ondersteuning van het NWO en de VU werkzaam is.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten